Portal bezpiecznego e-biznesu

Obowiązek prawny ciążący na administratorze

 Obowiązek prawny ciążący na administratorze

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO podstawę do legalnego przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek prawny ciążący na administratorze

W pierwszej kolejności należy podkreślić fakt, iż przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej, jak miało to miejsce w przypadku umowy czy zgody. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest dozwolone tylko w przypadku w połączeniu z odpowiednim przepisem prawa obowiązującego w państwie, któremu podlega administrator.

Przykłady:

  1. Zajęcie komornicze. Pracodawca w przypadku otrzymania pisma od komornika dotyczącego zajęcia wynagrodzenia jego pracownika, może przetwarzać dane osobowe pracownika na podstawie powszechnie obowiązującego prawa jakim jest kodeks postepowania cywilnego.

  2. Leasing. Firma Leasingowa w przypadku otrzymania pisma od policji lub innych służb o wskazanie danych osoby korzystającej z pojazdu, którą fotoradar uwieczniła za niedozwoloną prędkością, ma obowiązek tego rodzaju dane udostępnić.

Zatem adresatem obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej musi być administrator. Warto także dodać, iż nie ma znaczenia czy administrator to podmiot prawa prywatnego (przedsiębiorca, osoba fizyczna) czy prawa publicznego (urzędy, służby itd.) Nie ma też znaczenia, z jakiej gałęzi prawa pochodzą normy prawne kreujące obowiązek prawny, np. prawa cywilnego, administracyjnego czy też karnego.

Warto również zaznaczyć, że elementem niezbędnym przepisu prawnego stanowiącego podstawę prawną przetwarzania danych jest określenie celu przetwarzania, w sposób pozwalający zapewnić podmiotom danych świadomość i przewidywalność przetwarzania danych osobowych np. art. 882 KPC, z którego wynikają obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem komorniczym rachunku wynagrodzenia pracownika:

§ 1.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

  2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

  3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2.

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.


Komentarze

‹ Poprzedni artykułWykryto lukę w zabezpieczeniach platformy Steam Następny artykuł ›Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami od Krajowej Administracji Skarbowej

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2019. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Przypomnij hasło

Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się