Portal bezpiecznego e-biznesu

Regulamin sklepu internetowego - co trzeba wiedzieć?

 Regulamin sklepu internetowego - co trzeba wiedzieć?

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi
W ostatnich latach sprzedaż internetowa stała się bardzo popularna i powoli zastępuje niektóre sklepy stacjonarne. Proces dodatkowo przyspieszyła pandemia. Prowadzenie sklepu internetowego może więc być niezwykle ciekawym sposobem na biznes. Jednocześnie internetowa działalność wymaga dobrego przygotowania nie tylko pod względem logistycznym. Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż on-line powinien sporządzić regulamin korzystania ze sklepu internetowego, który zabezpieczy jego interesy prawne.
Regulamin sklepu internetowego - co trzeba wiedzieć?

Co to jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to dokument, w którym określone zostały najważniejsze zasady działania podmiotu. Uregulowane są w nim przede wszystkim warunki złożenia zamówienia oraz realizowania umowy sprzedaży przez obie strony. Są one wiążące dla kupującego i sprzedawcy. Zapisy regulaminu sklepu internetowego powinny być zgodne z prawem i zrozumiałe, tak aby nie budziły wątpliwości.

Szczegółowy dokument obejmujący najważniejsze zasady działania e-sklepu jest niezbędny zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności na rynku konsumenckim. Osoby fizyczne zawierające transakcje niezwiązane z ich działalnością gospodarczą bądź zawodową są objęte szczególną ochroną ze strony ustawodawcy. Obowiązek informacyjny musi być spełniony przede wszystkim wobec konsumentów.


Jaką treść powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Treść regulaminu sklepu internetowego powinna być dostosowana do realiów działalności gospodarczej konkretnego podmiotu oraz obowiązujących przepisów prawa. Nie istnieje jedna ustawa, która jednoznacznie rozstrzygałaby, jak powinien być skonstruowany regulamin sklepu internetowego. Do głównych aktów prawnych, które powinieneś uwzględniać w czasie tworzenia regulaminu e-sklepu, należą:

 • kodeks cywilny;

 • ustawa o prawach konsumenta;

 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Na tej podstawie w regulaminie swojego sklepu internetowego powinieneś uwzględnić przede wszystkim kwestie dotyczące:

 • przedmiotu działalności sklepu;

 • ochrony danych osobowych;

 • sposobu składania zamówienia;

 • informacji na temat technicznych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • płatności;

 • dostawy;

 • prawa do odstąpienia od umowy;

 • prawa reklamacji, wypowiedzenia umowy i zwrotu towaru, w tym w zakresie kosztów ponoszonych z tego tytułu;

 • zasad odpowiedzialności za towar;

 • rozwiązywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy;

 • zasad dotyczących polityki prywatności (zgodniej z RODO).


Jakie klauzule są zabronione w regulaminie sklepu internetowego?

W regulaminie sklepu internetowego należy unikać przede wszystkim nadmiernego wydłużania treści. Najbardziej skuteczne są te postanowienia, które są przejrzyste i łatwo je zrozumieć. Staraj się nie używać zbyt specjalistycznego słownictwa, ponieważ efekt może być odwrotny do zamierzonego.

Musisz jednak również pamiętać, że niektóre postanowienia nie mogą znaleźć się w regulaminie. Zgodnie z artykułem 3851 kodeksu cywilnego niedozwolone są te klauzule, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki sprzecznie z dobrymi praktykami, rażąco naruszając jego interesy. Jeśli konkretne postanowienie nosi takie znamiona, to nie będzie ono wiązało Twojego klienta.

Zastanawiasz się, jakie klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone? Mowa tu przede wszystkim o zapisach ograniczających prawa konsumenta, a nadmiernie zwiększających Twoje – jako przedsiębiorcy – przywileje (np. w zakresie odpowiedzialności za wady produktu). Spis klauzul, które zostały już wcześniej uznane za niedozwolone, możesz znaleźć w specjalnym rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uznaje się, że Twoja pozycja jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bardziej uprzywilejowana niż klienta. Postanowienia powinny więc uwzględniać w równym zakresie interesy każdej ze stron, a klient nie powinien być zmuszony do godzenia się na klauzule, które jawnie godzą w jego prawa.


Jak skonstruować regulamin sklepu internetowego, aby był jak najbardziej zrozumiały?

Tworząc regulamin sklepu internetowego, pomyśl o tym, aby dokument był dobrze zrozumiały również dla osoby, która nie ma wiedzy prawniczej ani doświadczenia w zakresie internetowej sprzedaży. Najlepszy efekt osiągniesz, jeśli regulamin podzielisz na kilka części.

W pierwszej opisz ogólne informacje o sklepie internetowym. Pamiętaj, aby wskazać swoje dane oraz wyjaśnić definicje terminów, które będziesz używać na późniejszym etapie tworzenia regulaminu. Następnie przystąp do scharakteryzowania procesu składania zamówień. Jeśli klienci tworzą konto w Twoim sklepie, opisz jak przejść przez rejestrację. Postanów, jakie sposoby zapłaty po zawarciu umowy oraz dostawy zamówionych produktów będą dopuszczalne.

Nie zapomnij również o sprecyzowaniu procedur reklamacyjnych. Wskaż, czy w Twoim sklepie stosowane będą określone wzory formularzy w tym zakresie, a także jakie inne czynności powinny być przedsięwzięte przez klienta w razie niezgodności towaru z umową.

Istotną kwestią związaną z działalnością sklepu internetowego jest ochrona danych osobowych. W regulaminie musisz więc uwzględnić m.in. informacje na temat ich przetwarzania, administratora czy stosowanych zasad bezpieczeństwa.

Nie musisz regulować w regulaminie wszystkich kwestii, ponieważ część zasad związanych z działalnością sklepu wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących i żaden sporządzony przez Ciebie dokument nie będzie mógł ich zmienić. W takiej sytuacji wystarczy umieścić zapis, że w sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.


Regulamin gotowy – czy to koniec obowiązków?

Przygotowanie regulaminu sklepu internetowego to ważna kwestia, do której powinieneś przyłożyć dużą wagę. Na udostępnieniu dokumentu klientom Twoja praca się jednak nie kończy.

Regulamin sklepu internetowego powinieneś regularnie aktualizować. Mowa tu przede wszystkim o dostosowywaniu zapisów do zmian zachodzących w Twoim biznesie, w tym w zakresie przedmiotu działalności czy nowych inwestycji. Sprawdzaj również, czy nie zostały wprowadzone zmiany w przepisach. Na tej podstawie usuwaj niezgodności i wprowadzaj nowe postanowienia, które skutecznie zabezpieczą Twoje interesy.

Aktualny i dobrze napisany regulamin sklepu internetowego uchroni Cię od strat.


Jeżeli poszukujesz sprawdzonej kancelarii prawnej, która napisze dla Ciebie regulamin sklepu, skorzystaj z usług Lexlab.pl.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułDPD ponownie dostarczy paczkę za 12 zł? Następny artykuł ›Linkowanie – czy może stanowić naruszenie praw autorskich?

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się