Portal bezpiecznego e-biznesu

Produkt podrobiony to produkt obarczony wadą

 Produkt podrobiony to produkt obarczony wadą

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Kupiłem świetną bluzę, a „fajka” na piersi miała gwarantować dobrą jakość produktu. Niestety „fajka” odpadła po pierwszym praniu, a bluza zmieniła kolor! Co zrobić, jeżeli kupimy produkt, który podszywa się pod znaną markę?

Produkt podrobiony to produkt obarczony wadą

Co to jest podróbka?

W języku potocznym podróbką określa się imitację jakiegoś przedmiotu, który ma być postrzegany jako oryginał. W języku prawniczym możemy wyróżnić dwie kategorie tego pojęcia. Przede wszystkim, produktami podrobionymi są towary, na których widnieje oznaczenie (np. logo, napis) taki sam jak zarejestrowany znak towarowy lub którego istotne cechy są identyczne pod warunkiem, iż są to produkty z tej samej kategorii. Oczywiście umieszczenie oznaczenia następuje bez wymaganego zezwolenia np. w postaci licencji.
Szczególną kategorią produktów podrobionych są tzw. wersje pirackie towarów, które są niczym innym jak kopiami lub zawierają kopie wykonane bez odpowiedniego pozwolenia właściciela, do którego należy wykonywanie praw autorskich lub praw pokrewnych. Sytuacja ta dotyczy również właściciela wzoru. Wszelkie czynności związane z podrabianiem produktów należy traktować jako naruszenie prawa własności intelektualne oraz praw autorskich. Konsekwencje naruszeń zostaną opisane poniżej.

Okazja czyni złodzieja

Klienci robiący zakupy internetowe często szukają cenowych okazji drogich markowych produktów i wystarczy chwila nieuwagi, aby stać się ofiarą e-oszustów. Niejednokrotnie do naszego serwisu zgłaszają się zdenerwowani Klienci, niezadowoleni z internetowych zakupów podrobionych produktów:
Dokonałem zakupu na znanym portalu aukcyjnym zegarka rzekomo markowego, który – jak się okazało po otrzymaniu przesyłki – jest zwykłą podróbką. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę dokonać reklamacji albo odstąpić od umowy?

Portal aukcyjny to tylko platforma do zawierania umów.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż serwisy internetowe, które są portalami aukcyjnymi w rzeczywistości stanowią jedynie platformę do zawierania umów. Proszę zwrócić uwagę, że serwis aukcyjny nie jest stroną umowy sprzedaży, a jedynie swego rodzaju pośrednikiem. To strony umowy sprzedaży odpowiadają za należyte spełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.


Sprzedaż konsumencka czy zwykła?

W sytuacji opisanej powyżej należy zastanowić się czy sprzedaż miała charakter sprzedaży konsumenckiej. Ma to znaczenie dla zastosowania odpowiednich przepisów. Jeżeli sprzedaż miała miejsce pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a sprzedawca nie zawarł umowy sprzedaży zegarka w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zarobkowej, właściwymi będą przepisy Kodeksu cywilnego. W takim przypadku niestety nie stosujemy ustawy o prawach konsumenta, a co się tym wiąże nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia produktu w posiadanie bez podania przyczyny.

Co w sytuacji, gdy obie strony umowy to osoby fizyczne?

Stosownie do art. 556 § 1 K.c.: sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeśli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Podrobiony produkt jest obarczony wadą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, ponadto nie ma on właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. „Zapewnienie”, o którym mowa w powyższym przepisie następuje w trakcie zawierania umowy, dotyczy jednak również informacji podanych na stronie internetowej, na której podrobiony produkt został wystawiony na sprzedaż oraz korespondencji mailowej, w której sprzedawca określił cechy i właściwości produktu. Nawet jeżeli ogłoszenie o możliwości sprzedaży produktu skierowane do ogółu nie stanowiło oferty, nie ma przeszkód, by traktować je jako zapewnienie o określonych cechach i właściwościach towaru.

Odstąpienie od umowy na zasadach kodeksowych

Zgodnie z art. 560 § 1 K.c.: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważana jest za niezawartą, a strony powinny dokonać zwrotu wszystkiego co sobie świadczyły, tzn. klient zwraca podrobiony produkt, a nieuczciwy sprzedawca pieniądze, które uzyskał od swojego klienta. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad czyli np. otrzyma w tej samej cenie inny egzemplarz produktu (co w przypadku podrobionych produktów jest mało realne) albo wady usunie w przypadku produktu podrobionego jest z natury niemożliwe.

Kupujący = konsument

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
W przypadku gdy produkt jest podrobiony tj. oznaczony bez wymaganej zgody właściciela znaku towarowego, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, gdyż produkt taki jest obarczony wadą fizyczną.B2B

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Jakie czynności przedsięwziąć w przypadku otrzymania podrobionego produktu?

Przede wszystkim informujemy sprzedawcę o wadzie jednocześnie wzywając do jej usunięcia i dostarczenia oryginalnego produktu, a jeśli sprzedawca nie zadośćuczyni skierowanemu do niego żądaniu w terminie wyznaczonym – należy od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na portalu aukcyjnym należy zawiadomić administrację takiego serwisu o tym, że dany sprzedawca oferuje podrobione produkty. Prawdopodobnie konto takiego użytkownika zostanie zablokowane albo usunięte.
Dodatkowo można skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem, który jest właścicielem znaku towarowego, celem przekazania informacji dotyczących sprzedawcy oferującego podrabiane produkty.
Można również zawiadomić Policję o fakcie, że sprzedawca prowadzi sprzedaż podrabianych produktów.
Jako ciekawostkę wskazujemy pogląd jaki został wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2008 r. (I KZP 8/08), dotyczącej posiadania towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Sąd Najwyższy stwierdził, że samo posiadanie tego typu produktów nie jest paserstwem w rozumieniu art. 291 ani 292 Kodeksu karnego wobec niewypełnienia znamienia rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego.


Jak ustrzec się przed podróbkami?

Całkowite wyeliminowanie ryzyka otrzymania produktu obarczonego wadą fizyczną w postaci podrobienia nie jest możliwe. Można jednak przedsięwziąć pewne środki ostrożności przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Zachowujmy czujność w przypadku rażąco niskich cen produktów markowych. Należy także sprawdzić opinie o sprzedawcy. Jeśli nie udostępnia swoich produktów na portalach aukcyjnych oraz nie posiada systemu opinii na swojej stronie internetowej, pozostaje wyszukiwanie ocen w sieci w ogólnych wyszukiwarkach. Warto również zwracać uwagę czy sprzedawca posiada odpowiednie certyfikaty dotyczące oryginalności produktów oraz rzetelności sprzedaży, a także czy jest autoryzowanym przedstawicielem producenta czy też posiada wymagane licencje.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułPrawo do bycia zapomnianym dotyczy tylko UE Następny artykuł ›Zalecamy ostrożność podczas zakupów w sklepie: porello.pl

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się