Łatwiejsze e-zakupy w Unii Europejskiej dzięki zakazowi geoblokowania

05 grudnia 2018, 16:22 , autor: Mirosław Dyka - legalniewsieci.pl

3 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Tym samym obowiązuje już zakaz geoblokowania dla klientów z Unii Europejskiej.
Łatwiejsze e-zakupy w Unii Europejskiej dzięki zakazowi geoblokowania

Nowe przepisy przewidują szereg zakazów mających na celu zapobieganie dyskryminacji w handlu transgranicznym klientów z innych państw członkowskich UE, w szczególności geoblokowania. Geoblokowanie to ograniczanie dostępu konsumentów do towarów i usług ze względu na to, w jakim kraju się znajdują.

Sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży towaru zagranicznym klientom. Przedsiębiorca nie będzie mógł także zawyżać cen towarów w zależności od tego, na jaki rynek je kieruje. Oznacza to, że konsumenci zagraniczni będą płacić za produkt taką samą kwotę, jak klienci krajowi. Zabronione zostanie także automatyczne przekierowywanie klientów na inne strony sklepu, chyba że konsument wyrazi zgodę na skorzystanie z innego serwisu. Sklepy nie będą mogły ponadto dyskryminować kart płatniczych wydanych w innym kraju UE.

Zakazy te nie znajdą zastosowania, jeśli przepis prawa unijnego lub prawa krajowego uniemożliwia handlowcowi sprzedaż towarów lub świadczenie usług określonym klientom lub klientom na określonych terytoriach. Rozporządzenie nie ma zastosowania do usług audiowizualnych, detalicznych usług finansowych oraz usług transportowych.

Zakaz geoblokowania nie znaczy, że każdy sklep musi oferować wysyłkę produktu do każdego kraju. Sprzedawca nie może odmówić konsumentowi zakupu produktu w jego sklepie internetowym, jednak to od sprzedawcy zależy, czy zaoferuje doręczanie produktów do danego kraju czy też nie. Konsument zawsze może odebrać towar osobiście lub uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą sposób i miejsce dostawy w kraju, do którego sklep oferuje wysyłkę.

Komisja Europejska wezwała wszystkie państwa członkowskie, aby wdrożyły nowe przepisy i zrobiły wszystko, aby rozporządzenie było skutecznie egzekwowane. Przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dostosowanie polskich przepisów do nowości w prawie unijnym.


Czytaj również

Komentarze

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno