Portal bezpiecznego e-biznesu

Facebook przegrał przed polskim sądem!

 Facebook przegrał przed polskim sądem!

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

W środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszono wyrok w sprawie, którą Społeczna Inicjatywa Narkopolityki wytoczyła spółce Meta. Postępowanie dotyczyło zablokowania profilu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki w mediach społecznościowych.

Facebook przegrał przed polskim sądem!

W wyroku sądowym nakazano spółce Meta Platforms Ireland Limited (wcześniej Facebook Ireland) odblokowanie i przywrócenie wszystkich kanałów komunikacji utworzonych przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki (dalej: SIN) na platformach Facebook oraz Instagram. Dodatkowo nakazano odblokowanie i przywrócenie stron, wszystkich treści opublikowanych przez SIN wraz ze wszystkimi komentarzami i osobami obserwującymi.

Ponadto pozwany koncern zobowiązano do opublikowania oświadczenia z przeprosinami dla Społecznej Inicjatywy Narkopolityki za zablokowanie i usunięcie ich kont i treści w serwisach społecznościowych. Oświadczenie to ma być opublikowane w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku na serwisach Facebook i Instagram oraz ma być widoczne dla wszystkich użytkowników odwiedzających konta i grupy SIN. Jeszcze dodatkowo spółka Meta ma pokryć koszty postępowania sądowego.

W ustnym uzasadnieniu sędzia Magdalena Kubczak podkreśliła, że sąd uwzględnił zarówno przepisy prawne, jak i argumenty strony powodowej dotyczące możliwości rozpatrzenia sprawy przez sąd w sytuacjach szczególnych. W ostatecznym rozrachunku sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, która wskazała, że w przypadkach naruszenia dóbr osobistych strona powodowa ma prawo wyboru sądu.

Sędzia zwróciła uwagę, że mimo istnienia umowy dotyczącej wyboru sądu, należało kierować się przepisami prawa, które umożliwiają rozpatrzenie sprawy przez sąd polski, zwłaszcza biorąc pod uwagę działalność SIN na obszarze Polski i skutki w sferze dóbr osobistych.

Argumentowała, że strona pozwana opierała swoją obronę na fakcie ze SIN zgodziła się na regulamin Facebooka, co miało implikować możliwość blokowania lub usuwania kont, stron, postu. Jednakże sad podzielił argumentacje strony powodowej, że zmiana regulaminu uniemożliwiła dokładną ocenę sytuacji przez SIN ponieważ nie miała ona możliwości sprawdzenia zgodności z regulaminem działań podejmowanych przez spółkę Meta.

Sędzia podkreśliła ze w tej sprawie decydujące znaczenie miały prawa dotyczące ochrony dóbr osobistych, zatem argumentacja strony pozwanej odnośnie do prawa do blokowania stron czy kont przez strony trzecie została odrzucona.

Dodatkowo sąd stwierdził naruszenie prawa do wolności wypowiedzi, przy czym strona pozwana nie była w stanie wykazać ze działanie SIN było bezprawne.Należy zaznaczyć ze wyrok jest nieprawomocny.

Z wyroku jednoznacznie wynika, że zablokowanie strony SIN bez uzasadnienia i możliwości skutecznego odwołania się przez SIN było bezprawne i naruszało dobra osobiste organizacji. To oznacza, że nie tylko Facebook, ale również każda inna duża platforma społecznościowa musi uzasadniać swoje decyzje - powiedziała Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon po ogłoszeniu wyroku.

Z wyroku jednoznacznie wynika, że zablokowanie strony SIN bez uzasadnienia i możliwości skutecznego odwołania się przez SIN było bezprawne i naruszało dobra osobiste organizacji. To oznacza, że nie tylko Facebook, ale również każda inna duża platforma społecznościowa musi uzasadniać swoje decyzje - powiedziała Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon po ogłoszeniu wyroku.

SIN to organizacja pozarządowa, której działalność skupia się na promowaniu wiedzy o tematyce szkodliwego działania środków psychoaktywnych oraz pomaganiu osobom zażywającym takie substancje w celu ograniczenia szkody wynikających z używania tych substancji.

W 2018r. Facebook usunął strony i grupy SIN uzasadniając to naruszenie standardów społeczności. Podobnie w styczniu 2019 roku, na podstawie podobnych przesłanek, jedno z kont organizacji na Instagramie zostało usunięte.

Według oceny fundacji, Facebook stanowił kluczowy kanał komunikacji SIN, poprzez który organizacja promowała swoje działania i misję, nawiązywała kontakt z wolontariuszami oraz pozyskiwała fundusze. To na platformie Facebook często zwracały się osoby potrzebujące pomocy w związku z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Z kolei Instagram pomagał organizacji docierać do młodszej grupy odbiorców. Usunięcie stron, grup i kont bardzo utrudniło realizację działań edukacyjnych oraz innych celów statutowych organizacji, ograniczając również zasięg przekazywanych informacji i możliwość interakcji z odbiorcami.

W odpowiedzi na te działania, 7 maja 2019 roku SIN, wspierana przez Fundację Panoptykon oraz kancelarię prawniczą, złożyła pozew przeciwko Facebookowi, żądając publicznych przeprosin oraz przywrócenia dostępu do usuniętych kont i stron. W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o zabezpieczeniu powództwa, co skutkowało zakazem usuwania istniejących kont, stron i grup prowadzonych przez SIN na Facebooku i Instagramie w trakcie trwania procesu.

Chociaż Facebook złożył zażalenie na tę decyzję, to Sąd Okręgowy w Warszawie w maju 2021 roku utrzymał ją w mocy, co było pierwszym takim precedensem w Polsce.

Źródło zdjęcia: Image by fabrikasimf on Freepik

Komentarze

‹ Poprzedni artykułŚwiatowy Dzień Konsumenta Następny artykuł ›Koniec dropshippingu? – Nowy projekt Unii Europejskiej

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się