Portal bezpiecznego e-biznesu

Czy garnitur, koszulę, krawat można wliczyć w koszty firmowe?

 Czy garnitur, koszulę, krawat można wliczyć w koszty firmowe?

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie znajdzie się w okolicznościach, w których powinien prezentować się elegancko. Czy w związku z tym zakup odpowiedniego garnituru, koszuli czy krawata może zostać uznany za koszt prowadzenia działalności gospodarczej?

Czy garnitur, koszulę, krawat można wliczyć w koszty firmowe?

Wizerunek przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy powinno zależeć na tym, by spotykając się np. z potencjalnym partnerem biznesowym, kontrahentem czy klientem odpowiednio dobrze się prezentować. Można nawet powiedzieć, że ubiór w postaci garnituru, koszuli i krawata stanowi pewne minimum obowiązujące w relacjach biznesowych. Odpowiedni ubiór służy stworzeniu korzystnego wizerunku przedsiębiorcy, chodzi o stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji.

Koszty reprezentacji

Niestety, organy podatkowe od lat stoją na stanowisku, że koszty ponoszone przez podatnika w celach reprezentacyjnych, a więc służące wykreowaniu określonego wizerunku jego i jego firmy, nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Akty prawne, w tym Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawierają definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. W wyroku tym czytamy, że celem kosztów reprezentacyjnych jest:

  • stworzenie pewnego wizerunku podatnika,
  • stworzenie dobrego obrazu firmy/działalności,
  • wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami).

Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Garnitur, koszula, krawat nie mogą być więc zaliczane do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Organy podatkowe i sądy administracyjne argumentują także, iż pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem musi istnieć obiektywny związek przyczynowo-skutkowy, który nie zachodzi w przypadku nabycia rzeczy ściśle osobistych, jakimi są elementy garderoby – nawet noszone podczas wykonywania czynności służbowych.

Reklama

Pomiędzy pojęciami reprezentacji i reklamy istnieją zasadnicze różnice. Reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku przedsiębiorcy jako podmiotu gospodarczego. Reklama natomiast dotyczy działań zmierzających do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie samego przedsiębiorcy, lecz jego produktów (towarów i usług). Z tego punktu widzenia reklama oznacza takie działania podmiotu gospodarczego, które mają na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług z oferty przedsiębiorcy.

Wydatek na reklamę może być zaliczony przez przedsiębiorcę jako koszt podatkowy, o ile reklama jest związana z prowadzoną przez niego działalnością, służy uzyskaniu przychodów, a wydatek jest racjonalny i udokumentowany.

Garderoba z oznaczeniem firmy

Szczególną sytuacją jest, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zakup eleganckiego garnituru czy też koszuli, a następnie zleci oznaczenie tej odzieży emblematami swojej firmy. Przykładowo, koszula może zostać oznaczona w widocznym miejscu monogramem, a marynarka garnituru odpowiednim herbem.

W tego typu sprawie orzekał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w dniu 18 września 2017 r. wydał interpretację indywidualną 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF. Organ odniósł się do tematu rozliczenia wydatku na zakup garnituru w kosztach firmy w następujący sposób:

„(…)wydatek na zakup stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy Wnioskodawcy, spełnia funkcję reklamową, gdyż zmierza do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Reasumując, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, wydatki związane z zakupem koszul i garniturów oraz z wykonaniem monogramu lub herbu jako znaków identyfikujących Wnioskodawcę oraz firmę Wnioskodawcy, również będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Podsumowanie

Zakup przez przedsiębiorcę eleganckiego garnituru i pozostałych „zwykłych” części garderoby nie może być rozliczony w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż służy jedynie reprezentacji. Dopiero trwałe oznaczenie elementów odzieży w charakterystyczny sposób, np. logo firmy, może uzasadniać, iż wydatek został poniesiony w celach reklamowych. Przy tym to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułUwaga na fałszywą aplikację „Aktualizacje dla Samsunga – wersje Android update” Następny artykuł ›Jak Instagram troluje polskie firmy?!

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2019. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się