Portal bezpiecznego e-biznesu

Umowa zlecenie

 Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, a więc jej elementy przedmiotowo istotne są zawarte w Kodeksie cywilnym. W odróżnieniu od umowy o pracę, umowy zlecenie nie obowiązują przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy, dlatego jest ona stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 734 § 1 KC Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Elementy niezbędne umowy zlecenia:

  • oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
  • określenie przedmiotu zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia (jeżeli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),
  • sposób naliczenia wynagrodzenia (np. miesięczne, godzinowe)
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy,
  • forma zapłaty (opcjonalnie),
  • podpisy obu stron.

Elementy dodatkowe umowy zlecenia:

  • zakaz konkurencji
  • klauzula poufności.

Umowa zlecenie a odpowiedzialność

W przypadku braku określenia zakresu odpowiedzialności zleceniobiorcy w umowie jest ona regulowana bezpośrednio na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Co do zasady, zleceniobiorca ma wykonywać określone w umowie czynności osobiście. Natomiast w przypadku wyrządzenia szkody swoim zachowaniem ponosi on odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia.

Umowa może jednak pozwalać zleceniobiorcy na przekazanie wykonania pracy osobie trzeciej. W takim wypadku zleceniobiorca oraz jego zastępca ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zlecenie.

Umowa zlecenie - wypowiedzenie

Postanowienia umowy mogą także regulować kwestię jej wypowiedzenia. W przypadku braku regulacji w tym zakresie umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie przez którąkolwiek ze stron.

Pobierz Umowa Zlecenie.docx Pobierz Umowa Zlecenie.pdf

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice . Przesyłki kurierskie zagraniczne

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się