Portal bezpiecznego e-biznesu

Umowa o pracę

 Umowa o pracę

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, zatwierdzającym nawiązanie stosunku pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, ta czynność prawna polega na zobowiązaniu pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków na rzecz pracodawcy i pod kierownictwem przełożonego, natomiast pracodawcę zobowiązuje do wypłaty wynagrodzenia zatrudnionemu. Umowa ta powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać wszystkie informacje, które prezentujemy w artykule.

Elementy niezbędne umowy o pracę

  1. Oznaczenie stron umowy. W umowie należy dokładne określić strony tj. pracodawcę (nazwa firmy, adres siedziby, NIP) oraz pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
  2. Rodzaj umowy. W umowie o pracę konieczne jest ustalenie czy umowa została zawarta na czas określony lub nieokreślony. Dodatkowo każda z umów o pracę może zostać poprzedzona umową na okres próbny, który nie może przekroczyć 3 miesięcy.
  3. Data zawarcia umowy o pracę.
  4. Rodzaj pracy. Pracodawca w tej części wskazuje czynności, którymi będzie zajmował się zatrudniony (obowiązki pracownika).
  5. Miejsce wykonywania pracy. W umowie o pracę powinna znaleźć się również informacja o miejscu wykonywanej pracy.
  6. Wynagrodzenie za pracę. W tym miejscu powinno zostać wskazane, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi wraz ze wskazaniem jego składników - nie należy podawać jedynie wielkości płacy. Wiąże się to z tym, że wynagrodzenie zasadnicze może być powiększone o premie czy nagrody, dlatego też należy umieścić taką informację w treści umowy.
  7. Wymiar czasu pracy. Osoba sporządzająca umowę o pracę powinna umieścić w niej informację o wymiarze czasu pracy - na przykład określić ją przez wskazanie godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy, jak również przez informację o prowadzonym systemie zmianowym. Norma czasu pracy przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi: 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Pobierz Umowa o pracę.docx Pobierz Umowa o pracę.pdf

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice . Przesyłki kurierskie zagraniczne

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się