Portal bezpiecznego e-biznesu

Umowa o dzieło

 Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Przez zawarcie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie.

Wykonawca dzieła powinien je wykonać zgodnie z treścią umowy i zachowanie przewidywanego w niej terminu. W przypadku naruszenia postanowień umownych przez wykonawcę, zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania dzieła. Ponadto może określić nowy termin wykonania dzieła. W przypadku jego bezskutecznego upływu, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a nawet powierzyć jej realizację innemu wykonawcy.

Sposób wykonania dzieła pozostaje do decyzji wykonawcy chyba, że strony postanowią inaczej. Zamawiający ma jednak prawo kontrolować wykonanie dzieła.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie to element przedmiotowy istotny. Wynagrodzenie jest najczęściej płatnej w momencie wydania dzieła. Może się jednak zdarzyć, że dane dzieło jest wykonywane partiami, a w takiej sytuacji wynagrodzenie należy się w chwili wydania każdej partii dzieła.

Wynagrodzenie może mieć charakter ryczałtowy lub kosztorysowy

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca nie może żądać dopłat w przypadku z uwagi na konieczności dokonania dodatkowych prac lub kupna większej liczny materiałów. Zbyt nisko ustalone wynagrodzenie w chwili podpisania umowy nie może być zmieniane bez zgody obu stron umowy.

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, które ma miejsce w przypadku prac o dużym stopniu skomplikowania. Podstawą jest wówczas szczegółowe zestawienie prac, które mają być podjęte oraz spis kosztów. Natomiast w przypadku wykonania dodatkowych prac, wykonawca będzie mógł domagać się wynagrodzenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy zamawiający wyraził na to zgodę.

Odpowiedzialność za wady dzieła

Wykonawca dzieła odpowiada zarówno za wady fizyczne, jak i prawne stworzonego dzieła. W przypadku możliwość usunięcia wad, zamawiający ma prawo domagać się poprawienia dzieła i wyznaczenia terminu, do którego ma być to wykonane. Jeżeli jednak wad nie da się usunąć, zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku braku możliwości wykonania dzieła z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawca ma prawo wynagrodzenia w stosunku odpowiadającym wykonanej prawy bądź kosztowi materiałów zużytych przy wykonaniu dzieła.

Przedawnienie roszczeń

2 lata to termin w którym jest możliwe dochodzenia roszczeń wynikających z umowy dzieło.

Pobierz Umowa o dzieło.docx Pobierz Umowa o dzieło.pdf

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice . Przesyłki kurierskie zagraniczne

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się