Portal bezpiecznego e-biznesu

Klauzula poufności

 Klauzula poufności

Pracodawca chcąc zabezpieczyć swoje interesy mogą zobowiązać pracownika do utrzymywania w tajemnicy wszystkich informacji i danych związanych z przedsiębiorstwem.

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Sferą tajemnicy można objąć informacje, które nie są powszechne i ogólnodostępne. Klauzula poufności może dotyczyć informacji znanych jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób np. strategia firmy. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa możemy znaleźć w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Odpowiedzialność cywilna i karna

Problematyką zachowania tajemnicy firmy zajmuje się ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, która przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji, zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pobawienia wolności do lat 2. Podobny przepis znajduje się w art. 266 kodeksu karnego.

Art. 266.
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Okres obowiązywania

Pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przez okres 3 lat od ustania stosunku pranego (w tym wypadku umowy stażu), chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Pobierz Zobowiązanie do zachowania tajemnicy (pracownik).docx Pobierz Zobowiązanie do zachowania tajemnicy (pracownik).pdf

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci. Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Adwokat Art. 178A KK Katowice . Przesyłki kurierskie zagraniczne

Legalniewsieci.pl © 2024. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się