Portal bezpiecznego e-biznesu

Jak reklamować wadliwy produkt?

Reklamacja produktu z tytułu rękojmiKonsument reklamujący produkt w ramach rękojmi może wybierać między różnymi przysługującymi mu uprawnieniami:
  1. może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. może żądać usunięcia wady.
Każde z powyższych uprawnień wiąże się z podjęciem określonych działań przez Konsumenta oraz różnymi możliwymi wariantami odpowiedzi Sprzedawcy, na które w niektórych przypadkach konsument może odpowiednio zareagować zgodnie z przepisami o rękojmi.

Złożenie przez konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny:
Zastrzeżenia:
  • obniżenie ceny winno być proporcjonalne do utraty wartości rzeczy;
  • wymiana/usunięcie wady powinno nastąpić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta;
  • jeżeli rzecz była wcześniej naprawiana/wymieniana lub sprzedawca wcześniej nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany/naprawy, wtedy sprzedawca musi uwzględnić pierwotne żądanie konsumenta - obniżenie ceny;
  • konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady tylko wtedy, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest możliwe i nie wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Przykład:
Konsument stwierdził wadę rzeczy i korzystając ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi chce odstąpić od umowy. Sprzedawca w tej sytuacji proponuje zamiast tego niezwłoczne usunięcie wady (naprawę). Wówczas konsument może zamiast naprawy żądać niezwłocznej wymiany produktu na nowy wolny od wad - pod warunkiem, że spełnienie tego roszczenia jest możliwe (np. produkt wciąż jest w ofercie sprzedawcy) i nie wiąże się z nadmiernymi kosztami dla sprzedawcy w porównaniu do opcji naprawy.

Legalniewsieci.pl © LEXLAB Gabriel Gatner`2017

Realizacja strony weboski

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno