Portal bezpiecznego e-biznesu

Wezwanie do sądu w charakterze świadka

 Wezwanie do sądu w charakterze świadka

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Wizyty w sądach z reguły nie należą do przeżyć najprzyjemniejszych. Co robić, gdy listonosz doręczy nam pismo z sądu zatytułowane „Wezwanie w charakterze świadka”? Czy osoba wezwana musi się stawić i co jej grozi za zignorowanie pisma?

Wezwanie do sądu w charakterze świadka

Obowiązek stawiennictwa

Jeżeli pismo z sądu zatytułowane jest „Wezwanie”, a nie „Zawiadomienie” to oznacza, że osoba wezwana powinna zastosować się do treści pisma. W przypadku wezwania do stawiennictwa świadek musi się stawić przed sądem w wyznaczonym dniu i godzinie. Nie ma znaczenia to, czy wiemy w jakiej sprawie zostaliśmy wezwani do złożenia zeznań i czy cokolwiek o niej wiemy. Ocena tego, czy nasze zeznania będą miały znaczenie dla sprawy należy do sądu.

Możliwość odmowy złożenia zeznań

Nie należy mylić obowiązku osobistego stawiennictwa przed sądem z prawem do odmowy złożenia zeznań przysługujących świadkowi w określonych przepisami prawa okolicznościach. Świadek wezwany powinien stawić się przed sądem i dopiero wtedy powołać się na przysługujące mu prawo do odmowy zeznań bądź też odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania.

Skutki zignorowania wezwania

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa każdy świadek powinien liczyć się z tym, iż sąd może zastosować wobec niego przewidziane zarówno w przepisach procedury cywilnej jak i karnej karę pieniężną, przymusowe doprowadzenie, a nawet areszt porządkowy. W praktyce sądowej w pierwszej kolejności nakładana jest na świadka kara grzywny, w drodze postanowienia sądu.

Po doręczeniu takiego postanowienia ukarany świadek ma możliwość usprawiedliwienia swojego niestawiennictwa – w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia wymierzającego karę. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia.


Usprawiedliwienie nieobecności

W razie niemożności stawiennictwa świadka na rozprawie, powinien on przed terminem jej rozpoczęcia usprawiedliwić się pisemnie składając pismo w biurze podawczym sądu. Świadek może również zrobić to za pośrednictwem poczty – wysyłając na adres sądu stosowne usprawiedliwienie. W wyjątkowych przypadkach świadek powinien powiadomić o swojej nieobecności telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu sądu. W takim przypadku sporządza się do akt notę urzędową o fakcie zgłoszenia nieobecności.

Jeśli niestawiennictwo świadka spowodowane jest chorobą, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza sądowego. Spisy uprawnionych lekarzy dostępne są w sekretariatach sądów. W praktyce zdarza się, że sądy uznają także „zwykłe” zaświadczenia lekarskie.

Jeżeli termin planowanej rozprawy koliduje z wcześniej ustalonym np. wyjazdem wakacyjnym lub inną ważną dla świadka okolicznością należy poinformować o tym sąd wnosząc o przesłuchanie w innym terminie. Zawsze dołączyć należy dowody wykazujące okoliczności, na jakie świadek się powołuje – np. rezerwację biletów lotniczych dokonaną zanim świadek otrzymał wezwanie z sądu.

Zwrot kosztów

Każdy świadek ma prawo do zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto do zwrotu wynagrodzenia za utratę zarobku. By skorzystać z tego prawa konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu.

Zwrot wydatków koniecznych obejmuje najczęściej koszty dojazdu do siedziby sądu oraz ewentualnie zwrot kosztów noclegu i utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowych. Zwrot następuje do wysokości racjonalnych i celowych kosztów poniesionych przez świadka, co daje sądowi pewną swobodę w ocenie konkretnego przypadku. Koszty dojazdu samochodem rozliczane są najczęściej według standardowej „kilometrówki”.

Oprócz powyższego świadkowi przysługuje zwrot utraconego zarobku. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. W takiej sytuacji pracownik powinien wykazać przed sądem utracony zarobek za pomocą zaświadczenia wydanego przez pracodawcę.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułCzarny piątek okazał się prawdziwym czarnym dniem dla Media Expert. Wyciek danych klientów! Następny artykuł ›Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami od Krajowej Administracji Skarbowej

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2019. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Przypomnij hasło

Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się