UOKiK będzie karał menedżerów za naruszenia interesów konsumentów

17 grudnia 2018, 17:27 , autor: Mirosław Dyka - legalniewsieci.pl

W sobotę 15 grudnia br. weszły w życie nowe przepisy w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Prezes UOKiK zyskał uprawnienia do nałożenia kary finansowej na osobę z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.
UOKiK będzie karał menedżerów za naruszenia interesów konsumentów

Do nałożenia kary może dojść w przypadku, gdy UOKiK stwierdzi, że dany menedżer umyślnie przyczynił się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub do stosowania klauzul niedozwolonych. Wysokość tych kar to maksymalnie 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego – aż 5 mln zł.

Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to kolejny krok w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Będziemy korzystać z nowych narzędzi, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje oraz nadzór kadry zarządzającej mają ogromny wpływ na stosowanie przez firmę praktyk, które naruszają prawa konsumentów. Może to być np. wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd.

– mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowopowstały Fundusz Edukacji Finansowej. Jego celem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz działania edukacyjne w tym zakresie. Dzięki nowelizacji przepisów usprawni się również wymiana informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym.


Czytaj również

Komentarze

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno