Portal bezpiecznego e-biznesu

Tabela frankfurcka

 Tabela frankfurcka

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Każda usługa może zostać źle wykonana, także ta z której korzystaliśmy na wakacjach. Orężem w walce o słuszne odszkodowanie od biura podróży może być tabela (karta) frankfurcka.

Tabela frankfurcka

Historia

Tabela frankfurcka to orzeczenie Dwudziestej Czwartej Izby Cywilnej Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem. Nie jest dokumentem mającym moc prawną, nie stanowi przepisów obowiązującego prawa. Powstała w celu ujednolicenia i usystematyzowania orzecznictwa dotyczącego roszczeń z umów zawartych między konsumentem a organizatorami turystyki i wypoczynku. Mimo, iż tabela ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążąca – znajduje zastosowanie do obliczania należnego klientowi odszkodowania.

Tabela frankfurcka została uznana w Polsce w 2003 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i stanowi podstawę do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży. Można powiedzieć, że stała się prawem zwyczajowym. Podobnie jak w Niemczech nie została oficjalnie wdrożona do krajowego ustawodawstwa lecz mimo to powszechnie bywa powoływana w orzecznictwie polskich sądów.

Jak to działa

Tabela zawiera widełkowe propozycje stawek procentowego odszkodowania za wadliwie wykonaną usługę, obliczanego w stosunku do wartości całej usługi. Stawki podzielone zostały na cztery części dotyczące takich sfer jak:

  1. nocleg
  2. wyżywienie
  3. transport
  4. oraz pozostałe kwestie zgłaszane przez klientów biur podróży

Tabela posługuje się widełkowymi wartościami odszkodowania, które mogą być precyzowane w ramach każdego konkretnego przypadku. Dla przykładu – w przypadku reklamacji dotyczącej noclegu i hałasu w nocy przewidziano procentowe odszkodowanie od 10 do 40 proc. Konkretna wartość będzie zależała od stopnia naruszenia praw klienta. Co istotne – w przypadku wielu naruszeń umowy poszczególne wartości procentowe mogą się sumować.

Lista znajdująca się w tabeli uwzględnia niemal każdą okoliczność wskazującą na niedotrzymanie warunków umowy zawartej pomiędzy klientem a biurem podróży. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż zakres roszczeń może zostać uzupełnione o inne, niewymienione w tabeli naruszenia.

Tabela powinna także być pomocna dla organizatorów turystyki otrzymujących pisma reklamacyjne. Dzięki niej możliwe jest obiektywne oszacowanie wartości dochodzonych przez klienta roszczeń. Prawidłowa i obiektywna ocena wysokości odszkodowania może zakończyć spór jeszcze przed wytoczeniem powództwa sądowego.

Orzecznictwo w Polsce

Polskie sądy chętnie posługują się tabelą frankfurcką, dzięki której możliwe jest obiektywne zweryfikowanie skali roszczeń. Dla przykładu można wskazać orzeczenie Sądu Rejonowego w Opolu z 10 maja 2017 r., sygn. akt IX C 809/16. Sąd uznał w tym przypadku, że powództwo w zakresie żądania odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umowy w zakresie zakwaterowania zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Jak ustalił Sąd, po przybyciu na miejsce powód wraz z rodziną został zakwaterowany w pokoju, który nie odpowiadał oczekiwaniom powoda i jego rodziny, był mniejszy niż wynikało to z oferty katalogowej, bowiem miał 17 m2 i nie miał optycznie wydzielonych części dziennej i sypialni. W pokoju do spania udostępniono powodowi i jego rodzinie jedno łóżko dwuosobowe i jedno łóżko piętrowe. Do niewielkiego balkonu prowadziło wąskie przejście. Pokój był zaniedbany, wymagał remontu, a jego wyposażenie było wyeksploatowane (…).

Powód podnosił, że nie wybrał oferty z opcją zakwaterowania pokoju standardowym, ale w pokoju rodzinnym, który był dostępny za dopłatą. Zgodnie z ofertą zawartą w katalogu pozwanego pokój ten przedstawiany był jako pokój 3-osobowy z możliwością 1 dostawki. Jego powierzchnia miała wynosić 27 m2, część dzienna i sypialnia miały być wydzielone optycznie. Miał być nowoczesny i gustownie urządzony (...).

Sąd uznał, iż powodowi należne jest odszkodowanie w kwocie dochodzonej pozwem tj. 3 580,00 zł. Ustalając taki poziom odszkodowania za szeroko rozumianą szkodę, opartego na przepisie art. 11a ustawy o usługach turystycznych, Sąd miał na względzie brzmienie art. 322 k.p.c. i ustalił odszkodowanie odpowiednie według swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, posiłkując się też postanowieniami Karty Frankfurckiej, które tylko z powodu wad w postaci zmiany pokoju i zakwaterowania w pokoju zbyt małym dla czterech osób (z objętego umową przestronnego pokoju rodzinnego z jedną dostawką na mniejszy pokój z jednym podwójnym łóżkiem i z dostawką w postaci łóżka piętrowego), uzasadniałyby obniżenie ceny imprezy o co najmniej 25 % kosztów imprezy rozumianej jako całość świadczeń.


Przedawnienie

Poszkodowani klienci biur podróży mają trzy lata na dochodzenie roszczeń. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji do organizatora. Od 1 lipca 2018 r. nie obowiązuje już 30-dniowy termin na złożenie reklamacji. W treści reklamacji do biura podróży należy powołać się na art. 16b ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 i 11b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i na podstawie załączonej do reklamacji umowy opisać, na czym polegają uchybienia organizatora w jej wykonaniu i przedstawić dowody.

Tabela frankfurcka dostępna jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9434

Komentarze

‹ Poprzedni artykułProblemy z ostatnią aktualizacją Windows 10 Następny artykuł ›Zalecamy ostrożność podczas zakupów w sklepie: porello.pl

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się