Portal bezpiecznego e-biznesu

Sprzeciw na udostępnienie danych osobowych Poczcie Polskiej!

 Sprzeciw na udostępnienie danych osobowych Poczcie Polskiej!

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi
W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi organy wykonawcze samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazania danych osobowych list wyborców Poczcie Polskiej. Czy w związku z tym, mamy prawo do żądania sprzeciwu opisanego w RODO i zaprzestania udostępniania naszych danych osobowych? Oczywiście, że tak!
Sprzeciw na udostępnienie danych osobowych Poczcie Polskiej!

Po tym jak wojewodowie wydali polecenie burmistrzom przekazanie listy wyborców Poczcie Polskiej, wiele organizacji podkreśliła bezprawność tego rodzaju działania - pisaliśmy o tym tutaj. Okazuje się, że każdy wyborca może wziąć sprawę w swoje ręce i zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 RODO:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych wyborców, administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrze/prezydent. W związku z tym, że polecenie wydano już jakiś czas temu w pierwszej kolejności warto zadzwonić do urzędu gminy z pytaniem, czy przekazano Poczcie Polskiej spis wyborców. Można także wysłać wniosek do Urzędu zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Właściwy urząd.

Wiadomość adresujemy do urzędu właściwego ze względu na miejsce naszego zameldowania.

Temat wiadomości.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dane adresata.

Urząd musi nas zidentyfikować dlatego musimy podać:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer telefonu,
  4. data urodzenia.

Treść wiadomości.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej dotyczącej przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej w związku z organizacją wyborów prezydenckich. Wnoszę o przesłanie wskazanej informacji w formie skanów dokumentów.

Wiadomość wysyłamy za pośrednictwem platformy ePUAP.

Co jeżeli dane już przekazano Poczcie Polskiej?

Wystarczy wysłać wiadomość mailową na Pocztę z następującą treścią.


Wniosek o usunięcie danych osobowych

Temat wiadomości.

Sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych

Dane adresata.

Wiemy, że Poczta ma nasze dane, ale i tak musi nas zidentyfikować, dlatego musimy podać:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer telefonu,
  4. data urodzenia.

Treść wiadomości.

Na podstawie Artykułu 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym wnoszę sprzeciw wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych polegającego na przekazaniu moich danych osobowych Poczcie Polskiej w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych i wnoszę o usunięcie moich danych osobowych. Nieuwzględnienie mojej prośby będzie skutkowało zawiadomieniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułBurmistrz przekaże Twoje dane osobowe Poczcie Polskiej!? Następny artykuł ›Oszuści zacierają ręce. Zbliża się Black Friday!

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się