Problemy związane z zakupem podróbki.

02 czerwca 2017, 15:52 , autor: Marcin Drzazga (legalniewsieci.pl)

Podrabiane produkty zamawiane z innego kraju mogą być przechwytywane urzędy celne. Gdy nastąpi taka sytuacja, konsument ma prawo żądać zwrotu kosztów od sprzedawcy.
Problemy związane z zakupem podróbki.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich nieustannie otrzymuje skargi pochodzące od konsumentów, którzy świadomie, czy też nie, dokonali zakupu nieoryginalnych towarów. Statystki wskazują, że w 2016 r. tylko w okresie marzec – sierpień odnotowano 562 skargi. Dokonano analizy tych zakupów. W większości dotyczyły produktów, które są najczęściej podrabiane tj. odzież, obuwie, kosmetyki oraz elektronika.

Należy pamiętać, iż zakup podrabianego produktu to nie tylko strata finansowa oraz oszustwo, a także zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nieoryginalne produkty z tworzyw sztucznych czy kosmetyki mogą zawierać szkodliwe składniki chemiczne w swoim składzie.

Niestety sprzedawcy podrabianych produktów nie szanują praw autorskich, a tym bardziej praw konsumenta. Jest zatem wielce prawdopodobne, iż sprzedawca odrzuci żądanie klienta i nie uwzględni reklamacji. Normą jest również to, że właściciel marki może obciążyć sprzedawcę podrobionych produktów kosztami ich zniszczenia. Warto zwrócić uwagę, iż zakaz obrotem produktem nieoryginalnym obowiązuje wszystkich, zatem konsument, który dokonał zakupu podrobionego towaru i który próbuje go odsprzedać, sam może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jakie kroki należy podjąć w przypadku zakupu nieoryginalnego produktu?

Przede wszystkim trzeba zawiadomić pisemnie sprzedawcę o zajęciu towaru przez służby celne i żądać zwrotu kosztów. Ponadto w przypadku płatności z użyciem karty kredytowej, należy skontaktować się z bankiem i wnioskować o zwrot pieniędzy za pośrednictwem „charge back”.

Kolejnym problemem w sprzedaży konsumenckiej są tzw. produkty odnawiane. Do tej grupy należą produkty, które były już używane, jednak z powodu wady zostały zwrócone przez pierwszego kupca, następnie naprawione oraz ponownie sprzedane. Najczęściej różnią się od nowych produktów znacznie niższą ceną oraz krótszym okresem rękojmi lub gwarancji. Przed dokonaniem zakupu warto porównać dany towar z nowymi produktami oraz ich cenami.


Czytaj również

Komentarze

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno