Portal bezpiecznego e-biznesu

Praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe w kodeksie pracy

 Praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe w kodeksie pracy

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad zmianami w kodeksie pracy, który uregulują kwestię pracy zdalnej. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian i doprecyzują zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe w kodeksie pracy

Obecnie pracownicy i pracodawcy korzystają z możliwości pracy zdalnej na podstawie przepisów specustawy COVID-19. Świadczenie pracy w sposób zdalny zostało wprowadzone aby przeciwdziałać wirusowi COVID-19.

Praca zdalna daje pracodawcom szereg korzyści, które polegają przede wszystkim na zmniejszeniu ryzyka nieobecności pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego, jak również ograniczeniu absencji w pracy z powodu kwarantanny.

Obecnie obowiązujące przepisy będą stosowane wyłącznie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Najważniejsze zmiany w nowo projektowanych przepisach (zgodnie z publikacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii):

 1. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatem możliwa będzie zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna – stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.

 2. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia.

 3. Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane

 • u pracodawcy, u którego działają związki zawodowe – w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, albo w regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia,
 • u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę, po konsultacji z przedstawicielami pracowników

 1. Praca zdalna będzie mogłaby być wykonywana także na polecenie pracodawcy w szczególnych przypadkach, tj.:

 • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
 • gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.
 • Polecenie to będzie wymagało odebrania od pracownika oświadczenia, iż posiada on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Ocena w tym zakresie będzie należeć wyłącznie do pracownika.

 1. Projekt ustawy określa krąg pracowników, których wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie dla pracodawcy co do zasady wiążący – są to pracownicy wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także określeni w przepisach pracownicy - rodzice dzieci z niepełnosprawnością.

 2. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostanie zawarte porozumienie albo nie zostanie wydany regulamin.

 3. Projekt zawiera zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

 4. Pracodawca będzie zobowiązany: dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych); zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Więcej informacji o nadchodzących zmianach TUTAJ. Szczegóły projektu nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911


Komentarze

‹ Poprzedni artykułKupiła telefon - dostała ogórki! uważaj na oszustów! Następny artykuł ›Euro 2020 to świetna okazja dla cyberprzestępców

Newsletter

Legalniewsieci.pl © 2021. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się