Portal bezpiecznego e-biznesu

Błąd w cenie w sklepie internetowym! Co robić?

 Błąd w cenie w sklepie internetowym! Co robić?

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Prowadzenie sklepu internetowego wymaga dobrej organizacji pracy oraz ciągłej kontroli przeprowadzanych transakcji. Szczególną uwagę należy poświęcić dostępności towarów oraz cenom prezentowanych na stronach e-sklepu produktów.

Błąd w cenie w sklepie internetowym! Co robić?

Niestety mogą pojawić się różnego rodzaju błędy lub oczywiste omyłki. Zdarza się, iż błąd na stronie może „słono kosztować” danego sprzedawcę. Dzieje się tak najczęściej w przypadku błędnego wprowadzenia ceny na stronie sklepu. Niepoprawne kwoty mogą wynikać z awarii systemu ustalającego ceny lub po prostu w wyniku błędu ludzkiego.

Czy istnieją sposoby na zabezpieczenie się przed skutkami błędnego wskazania ceny produktu? Czy konsument będzie miał prawo egzekwować wykonanie umowy?

Konsumenci to coraz bardziej świadoma grupa klientów internetowych, którzy często wykorzystują błędy w cenie towaru jako okazję do dokonania zakupu na dogodnych warunkach. Jednakże nie każdy przypadek złożonego zamówienia towaru z pomyłkową ceną oznacza, iż sprzedawca jest zobowiązany wysłać produkt. E-przedsiębiorcy mogą zabezpieczać się przed skutkami popełnianych błędów.

Podstawowe pytanie, w tego typu sytuacjach to czy złożone już zamówienie wiąże strony? Pamiętajmy, iż zamieszczanie i prezentowanie produktów na stronie sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego też warto zamieścić w treści regulaminu odpowiednie postanowienie, aby podkreślić zasady zawierania umów sprzedaży oraz zmniejszyć ryzyko zawarcia umowy z „bardzo promocyjną ceną” w przypadku popełnienia błędu co do ceny.

Przykład postanowienia: Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.” Warto również dodać: „Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Oznacza to, iż sprzedawca może takiej oferty nie przyjąć w przypadku wykrycia błędu i anulować zamówienie.

Wada oświadczenia woli

Drugą istotną kwestią dla poruszanego problemu jest moment przyjęcia zamówienia. W przypadku gdy wiadomość przesłana klientowi przez sprzedawcę nie zawiera informacji o przyjęciu oferty, sprzedawca ma jeszcze możliwość anulowania zamówienia, czyli w rzeczywistości może nie przyjąć zamówienia do realizacji. W ten sposób, opierając się na wyżej wskazanym postanowieniu regulaminowym, umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Jeżeli natomiast po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie złożonego zamówienia oraz oświadczenie sprzedawcy typu „zamówienie zostało przyjęte do realizacji” to umowa sprzedaży zostaje zawarta. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma prawa anulować zamówienia (oczywiście w przypadku spełnienia zobowiązania przez klienta tj. płatności za towar), a klient ma prawo domagać się wykonania umowy.

W przypadku skutecznie zawartej umowy sprzedaży produktu z błędną ceną pozostaje jeszcze powołanie się na wadę oświadczenia woli tj. uchylenie się od skutków prawnych swojego oświadczenia. Wada oświadczenia woli będzie polegać na działaniu pod wpływem błędu.

Zgodnie z art. 84 kodeksu cywilnego:

W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Dalej ustawodawca precyzuje: Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Zatem uchylenie się od skutków zawartej umowy jest możliwe, tylko w przypadku, gdy błąd w cenie uzasadnia przypuszczenie, że sprzedawca, nie działając pod wpływem swego błędu i oceniając sprawę rozsądnie, nie dokonałby sprzedaży określonego produktu za cenę podaną przy tym produkcie na stronie (błąd istotny). Ponadto sprzedawca będzie musiał wykazać, iż klient o błędzie wiedział lub z łatwością mógł błąd ten zauważyć.


Wykazanie faktu zauważenia błędu w cenie przez klienta może w pewnych przypadkach nastręczać trudności. O ile z łatwością można „wychwycić” błąd, gdy różnica w cenie prezentowanego produktu w stosunku do jego ceny rynkowej jest rażąca (np. produkt o wartości rynkowej w wysokości 4.900 zł oferowany jest na stronie sklepu za cenę 49,00 zł), to niestety nie będzie to takie proste w mniej widocznych różnicach, np. w sytuacjach, gdy wysokość ceny można uznać obiektywnie za promocję.

Zgodnie z art. 88 kodeksu cywilnego uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Zatem sprzedawca powinien przesłać klientowi na piśmie swoje oświadczenie wskazując przyczyny uchylenia się od skutków zawartej umowy. Sprzedawca ma prawo do powołania się na błąd istotny w ciągu roku od momentu wykrycia błędu.

Jeśli zdarzyło się Państwu zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego z błędną ceną i nie wiedzą Państwo jak rozwiązać ten problem, to zachęcamy do kontaktu. Pomożemy w sformułowaniu odpowiedniego oświadczenia.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułZalecamy ostrożność podczas zakupów w sklepie neonetmax.in.net Następny artykuł ›Zalecamy ostrożność podczas zakupów w sklepie: porello.pl

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się