Wypowiedzenie umowy

W związku z brakiem chęci kontynuowania określonego stosunku prawnego należy umowę wypowiedzieć. Umowa może zostać wypowiedziana tylko wtedy, gdy przewidują to jej postanowienia lub przepisy prawa.

Elementy wezwania

Prawidłowo sporządzone wypowiedzenie musi zawierać następujące elementy:

  1. data sporządzenia,
  2. określenie podmiotu wypowiadającego umowę (nazwa, adres siedziby, NIP)
  3. określenie adresata wypowiedzenia (nazwa, adres siedziby, NIP)
  4. treść wypowiedzenia,
  5. podpis wypowiadającego

Obliczanie terminu

Termin wypowiedzenia jest obliczany zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, a więc jeżeli termin jest oznaczony w dniach kończy się upływem ostatniego dnia, zaś jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie – przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się terminu, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno