Odstąpienie od umowy (dla sprzedawcy)

W sytuacji gdy konsument nie odebrał przesyłki wysłanej za pobraniem i przesyłka wróciła do sprzedawcy, narażając go tym samym na stratę w postaci kosztów wysyłki, sprzedawca może od umowy odstąpić oraz wezwać klienta o zapłatę poniesionych kosztów.

Dlaczego trzeba odstąpić od umowy?

Ponieważ pomimo zwróconej przesyłki umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego nadal obowiązuje, a towar należy do kupującego! Tym samym, sprzedawca musi poczynić kroki prawne, aby móc spokojnie dalej sprzedać towar.

O tym należy pamiętać!

Wezwanie przed odstąpieniem.

Przed odstąpieniem od umowy należy wezwać klienta do wykonania umowy wyznaczając dodatkowy termin (np. 7-dniowy) pod rygorem odstąpienia od umowy, liczony od daty doręczenia wezwania.

….albo

Regulamin sklepu i odpowiednie postanowienie.

W regulaminie sklepu internetowego można zawrzeć postanowienia, które umożliwiają odstąpienie od umowy bez konieczności dodatkowego wzywania kupującego do wykonania umowy.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno