Niejednokrotnie Nasi Klienci zadają pytanie jakie mogą być negatywne konsekwencje pozostawienia lub zamieszczenia w regulaminie sklepu bądź serwisu postanowienia naruszającego prawa konsumentów. Oczywiście dla przedsiębiorców najdotkliwszymi reperkusjami praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów są kary pieniężne, które może orzec Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo, Aktualności • 27.10.2015

Za hejtowanie w sieci można stracić pracę!
Ryzyko rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia czyli tzw. dyscyplinarne zwolnienie grozi również osobom, które dopuszczają się cyberprzemocy w sieci, w szczególności poprzez stosowanie „hejtingu”. Proces ten możemy zaobserwować już w instytucjach publicznych, a wkrótce swoim zasięgiem obejmie także prywatne podmioty, w szczególności korporacje.

Prawo, Bezpieczeństwo • 29.09.2015

Odpowiedzialność portalu za treść komentarzy!
Dzisiejszy news jest zainspirowany dyskusją na temat mowy nienawiści w Internecie powszechnie nazywanej hejtem. Wiele portali internetowych wyłączyło możliwość komentowania artykułów na temat uchodźców w celu uniknięcia „ekstremalnych” komentarzy. Czy portale mogą ponieść odpowiedzialność za publikację takich komentarzy? Okazuje się że tak, a wszystko przez Europejski Trybunał Praw Człowieka!
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta wprowadziła instytucję tajemniczego klienta. Na czym dokładnie ona polega?
Dzisiaj Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego stwierdzające brak przesłanek do rozpatrywania roszczeń wydawców względem serwisu Chomikuj.pl w postępowaniu grupowym.

Poradnik, Prawo • 09.09.2015

Częściowe odstąpienie od umowy
Klient zakupił w sklepie 5 towarów, ale chce odstąpić od umowy i zwrócić tylko jeden towar. Czy ustawa reguluje taką sytuację?
Za produkt niebezpieczny można uznać każdą rzecz ruchomą, choćby została połączona z inną rzeczą, a także zwierzę i energię elektryczną. Przykładem takiego produktu może być skuter, którego układ hamulcowy może przestać prawidłowo działać albo krzesła, w których nogi lub oparcia mogą pęknąć. To tylko wybrane przykłady produktów niebezpiecznych, o których przedsiębiorcy powinni informować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Niedopełnienie przedmiotowego obowiązku grozi grzywną.
W ostatnich latach można z łatwością zaobserwować jak dynamicznie rozwija się rynek usług kurierskich. Dzieje się to m.in. za sprawą sklepów internetowych i ich wszechobecną działalnością. Zwiększenie liczby przeprowadzanych transakcji w e-sklepach powoduje wzrost liczby umów przewozu przesyłek.

Prawo, Aktualności • 11.06.2015

Notice and Takedown
Co kryje się za tym anglojęzycznym określeniem i co ono oznacza dosłownie? Rozwiązanie określane mianem procedury notice and takedown narodziło się na gruncie amerykańskiego prawa, a w wolnym tłumaczeniu oznacza „zauważ i usuń”.

Prawo, Aktualności • 02.06.2015

Na fakturę czy z paragonem?
Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zdarza się czasem stawać przed wyborem, czy kupić daną rzecz, przedmiot w sklepie internetowym na fakturę jako przedsiębiorca, czy też z paragonem (ew. fakturą na żądanie) jako konsument. Mówimy oczywiście o zakupie, który może mieć związek z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą i może być rozliczony w kosztach tej działalności. Opłacalność wyboru "na fakturę" jest wówczas oczywista i wiąże się co do zasady z odliczeniami podatkowymi – jednak nie o tym jest ten artykuł. Istotne jest bowiem dla nas to, jakie są różnice w pozycji, w prawach, jakimi w chwili zawierania umowy sprzedaży i po jej zawarciu dysponuje kupujący – konsument i kupujący – przedsiębiorca.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno