Prawo, Aktualności • 27.08.2015

Dane Osobowe - GIODO w ogniu pytań!
Artykuł ten jest podyktowany popularnością pytania „A tak właściwie, to po co mi to GIODO?”. No właśnie po co? Brak zgłoszenia zbiorów baz danych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) powoduje, że nie figuruję w rejestrze, a tym samym nie narażam się na kontrolę – tak myśli przeciętny właściciel sklepu lub serwisu internetowego. Muszę uważać, żeby w regulaminie nie było klauzul niedozwolonych oraz spełnić wszystkie obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta, a dane osobowe klientów? Przecież o tym nikt nie ma pojęcia!
W ostatnich latach można z łatwością zaobserwować jak dynamicznie rozwija się rynek usług kurierskich. Dzieje się to m.in. za sprawą sklepów internetowych i ich wszechobecną działalnością. Zwiększenie liczby przeprowadzanych transakcji w e-sklepach powoduje wzrost liczby umów przewozu przesyłek.

Prawo • 11.06.2015

Notice and Takedown
Co kryje się za tym anglojęzycznym określeniem i co ono oznacza dosłownie? Rozwiązanie określane mianem procedury notice and takedown narodziło się na gruncie amerykańskiego prawa, a w wolnym tłumaczeniu oznacza „zauważ i usuń”.

Prawo • 02.06.2015

Na fakturę czy z paragonem?
Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zdarza się czasem stawać przed wyborem, czy kupić daną rzecz, przedmiot w sklepie internetowym na fakturę jako przedsiębiorca, czy też z paragonem (ew. fakturą na żądanie) jako konsument. Mówimy oczywiście o zakupie, który może mieć związek z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą i może być rozliczony w kosztach tej działalności. Opłacalność wyboru "na fakturę" jest wówczas oczywista i wiąże się co do zasady z odliczeniami podatkowymi – jednak nie o tym jest ten artykuł. Istotne jest bowiem dla nas to, jakie są różnice w pozycji, w prawach, jakimi w chwili zawierania umowy sprzedaży i po jej zawarciu dysponuje kupujący – konsument i kupujący – przedsiębiorca.
Jak powszechnie wiadomo od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, która jednocześnie spowodowała zmianę brzmienia art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Na pierwszy rzut oka zmiana nie wydaje się być znacząca, ale w praktyce wprowadziła rewolucję w formie docierania do ewentualnych klientów przedsiębiorcy. Nastąpił kres wysyłania zapytań o wyrażenie zgody oraz pojęcia „mail pozyskany ze źródeł ogólnodostępnych”. Sprzeczne w przepisami stało się wysyłanie niezamówionych informacji handlowych nie tylko do osób fizycznych (konsumentów), ale również do innych podmiotów prawa, takich jak osoby prawne.

Prawo, Aktualności • 21.05.2015

Reklamacja także bez paragonu. UOKiK vs Auchan!
O tym że prawa konsumenta nie mogą być w żadnej sposób ograniczane przekonał się ostatnio Auchan. Sprawa dotyczyła informacji zawartych na paragonach, którą klienci mogli odebrać jako pouczenie o obowiązującym stanie prawnym i rezygnować z przysługującego im uprawnienia do składania reklamacji bez paragonu.

Prawo • 20.05.2015

Umowa o dropshipping
Umowa o współpracy pomiędzy dostawcą (hurtownikiem), a sklepem internetowym jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać ukształtowana według swobodnego uznania stron, z zastrzeżeniem aby treść lub cel tejże umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wspomniana reguła odnosi się zarówno do wyboru formy zawarcia jak i do swobody kształtowania treści umowy. Tworząc treść umowy kontrahenci powinni zwrócić szczególną uwagę na cel umowy i ewentualne zagrożenia związane z jej wykonaniem. Jest to kwestia bardzo istotna, mając na uwadze, że w umowach należy raczej analizować, jaki był obopólny zamiar stron i cel umowy, którą zawarli aniżeli interpretować dosłownie jej treść.
Co nowego wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych?
Sąd UE w wyroku z dnia 5 maja 2015 r. uznał, że nazwa "Skype" nie uzyska statusu wspólnotowego znaku towarowego chronionego na terenie całej UE. Dlaczego? Zdaniem sądu istnieje bardzo dużo prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa!

Prawo • 04.05.2015

Podstawowe rodzaje dropshippingu
Dropshipping jako elastyczny model sprzedaży może być prowadzony w kilku postaciach. Poniżej przedstawię krótką charakterystykę dwóch podstawowych, które wybierają e-przedsiębiorcy oraz z którymi mamy najczęściej do czynienia jako ich klienci.

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno