Sezon na wysyp rozmaitych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych mamy już w pełni. Regułą jest, że bilety na długo oczekiwane imprezy nabywamy z odpowiednim wyprzedzeniem, najczęściej za pośrednictwem internetu. Co zrobić, jeżeli „w ostatniej chwili” okaże się, że nie możemy wziąć udziału w imprezie? Czy można w takiej sytuacji odsprzedać bilet? Co na ten temat mówi prawo, a w szczególności – czy odsprzedając bilet można popełnić wykroczenie?

Aktualności, Prawo • 22.06.2018

Areszt dla oszustów prowadzących fake sklepy!
Gdański sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech osób, które tworzyły tzw. fałszywe sklepy internetowe. Skala oszustwa? Blisko 3 tys. oszukanych osób i ponad 2.5 mln złotych wyłudzonych pieniędzy!
W środę w Parlamencie Europejskim przegłosowano zmiany w prawie autorskim. Zdaniem przeciwników nowych regulacji są one mocno kontrowersyjne i przypominają niesławne oprotestowane przepisy ACTA.
Nowa ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. nosi nazwę: o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Została opublikowana 18 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Z datą 1 lipca 2018 r. dojdzie do uchylenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczących organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych.
Osoba fizyczna kupująca od przedsiębiorcy rzecz niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą jest w świetle prawa konsumentem. Ma w związku z tym cały szereg przywilejów chroniących ją jako słabszą stronę stosunku prawnego. Co jeśli żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą? Jakie wówczas przysługują kupującemu prawa?
Od ponad roku Urząd prowadził postępowanie w sprawie spółki Logihub – producenta suplementu diety Green Magma. Chodziło o zakwestionowanie sformułowań pojawiających się w reklamach tego środka, które zawierały informacje nieprawdziwe i wprowadzające w błąd.
Mamy w chwili obecnej gorący okres, związany nie tylko z szybko nadchodzącą porą letnią. Kilka dni temu weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych, stając się jednym z wiodących tematów medialnych. Mimo, iż było to zapowiadane od dawna, wciąż pojawiają się nowe pytania i wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą legalności używania od 25 maja br. przez kierowców wideorejestratorów w swoich samochodach.
Problem dotyczy kilku dużych serwisów z USA, które stały się niedostępne dla czytelników z Unii Europejskiej. Ma to związek z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, do którego nie wszyscy amerykańscy wydawcy się przygotowali.
Prawna definicja konsumenta podlegała na przestrzeni ostatnich lat wielu zmianom. Mimo iż nie były to zmiany znaczne, były one znaczące dla całego systemu prawa. Bo tylko ten, kto spełnia szczegółowe kryteria bycia konsumentem może korzystać ze specjalnej ochrony prawnej przysługującej mu w kontaktach z profesjonalistami.
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. wprowadziła szczególny wymóg odnoszący się do zawierania przez konsumenta umowy na odległość (przez internet). Jeżeli zamówienie odbywa się za pomocą kliknięcia w przycisk na stronie www, ten musi być odpowiednio oznaczony.

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno