Kierując sprawę na drogę cywilnego postępowania sądowego szukający sprawiedliwości obywatel (jako strona sporu) może zostać skonfrontowany z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej. Wysokość takiej opłaty, szczególnie jeśli będzie liczona stosunkowo od wartości przedmiotu sporu, może przekraczać finansowe i majątkowe możliwości strony. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia strony od kosztów sądowych w części lub w całości. Jak to wygląda w praktyce?
Tak orzekł Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17).

Aktualności, Prawo • 18.07.2018

Rekordowa kara 4,34 mld euro dla Google
Komisja Europejska nałożyła na Google grzywnę w wysokości 4,34 mld euro za naruszenie unijnych przepisów o ochronie konkurencji. Taka kwota (5 mld dolarów) jest niemal dwukrotnie większa niż poprzednia największa kara nałożona na tę firmę w czerwcu ubiegłego roku.

Aktualności, Prawo • 18.07.2018

Komisja Europejska stawia warunki platformie Airbnb
Komisja Europejska oraz unijne urzędy ochrony konsumentów domagają się przejrzystości cenowej oraz zmiany w regulaminie od serwisu Airbnb.
Wprowadzając nowe przepisy o terminach upływu przedawnienia ustawodawca podkreślał, że będą prostsze i przede wszystkim korzystniejsze dla konsumenta. Niestety, zakaz dochodzenia wobec konsumentów przedawnionych roszczeń nie został sformułowany bezwzględnie, lecz pozostawiono w nim korzystną dla przedsiębiorców furtkę. Co więcej, pomijając skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat – w innych pozostałych, istotnych dla konsumentów przypadkach – terminy przedawnienia w praktyce uległy wydłużeniu(!).
Pytanie jak wyżej nie dotyczy rzecz jasna praktyki życiowej, lecz zasad obowiązujących przewoźnika przy dostarczaniu przesyłek.
Zgodnie z treścią wyroku WSA w Szczecinie nagranie z policyjnego wideorejestratora jest informacją publiczną. Policja nie może zasłaniać się ochroną prywatności odmawiając udostępnienia nagrania z wideorejestratora.
Obliczanie terminów w polskim prawie na gruncie różnych ustaw zawsze stanowiło problem zarówno dla obywateli, jak również dla samych prawników. Przepisy nie są wystarczająco szczegółowe, orzecznictwo okazało się na przestrzeni czasu rozbieżne. Najbardziej problematyczną kwestią w tej materii okazał się upływ terminu w sobotę.

Aktualności, Prawo • 06.07.2018

ACTA 2.0 odrzucona przez Parlament Europejski
Parlament Europejski odrzucił kontrowersyjną dyrektywę ochrzczoną mianem „ACTA 2.0”. O zagrożeniach związanych z ewentualnym wprowadzeniem nowych restrykcyjnych regulacji pisaliśmy w artykule „Czy Parlament Europejski wywróci Internet do góry nogami?”.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie przeciwko Poczcie Polskiej. Urzędnicy sprawdzą, czy spółka wykorzystuje swoją pozycję, żeby wyeliminować z rynku konkurencyjnych dla niej przedsiębiorców. Wątpliwości budzą warunki umów, jakie poczta zawiera ze swoimi kontrahentami, którzy świadczą tzw. niepowszechne usługi pocztowe.

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno